25 oktober / Schippers stimuleert gebruik e-health

//25 oktober / Schippers stimuleert gebruik e-health

Minister Edith Schippers gaat ervoor zorgen dat er in het zorgsysteem geen regels zijn die het gebruik van e-health belemmeren. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen over de ontwerpbegroting 2014. Zo dient er naar haar mening bijvoorbeeld ruimte te zijn in de bekostiging van e- health en mag wet- en regelgeving niet beperkend werken.

De minister ziet het bovendien als haar rol om goede voorbeelden eruit te lichten, partijen bij elkaar te brengen en kansrijke initiatieven actief te ondersteunen.

Bron: Skipr. Link naar het artikel

2013-12-02T16:26:50+00:00