16 oktober / ‘Zorginnovatie verdient zich driedubbel terug’

//16 oktober / ‘Zorginnovatie verdient zich driedubbel terug’

Iedere euro die wordt geïnvesteerd in onderzoek naar zorginnovatie en doelmatigheid levert een potentiële kostenbesparing van ruim drie euro op. Dat constateert adviesbureau ZorgmarktAdvies. Het bureau rekende onder meer de kosten en baten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw door. Dit programma heeft veel medisch onderzoek en innovaties in de zorg mogelijk gemaakt. Het adviesbureau concludeert dat bij een voorzichtig scenario waarin slechts 40 procent van de potentiële besparing wordt gerealiseerd, het programma een minimaal rendement laat zien van 327 procent.

In het verlengde van deze conclusie adviseert ZorgmarktAdvies om het onderzoek naar besparingsmogelijkheden in zorg en welzijn te intensiveren met voor de komende jaren een brede, gezamenlijke investeringsagenda. Ook pleit het adviesbureau voor aanscherping van de financieringsprikkels door kennisinstituten, onderzoekspartijen en zorgaanbieders te laten delen in de potentiële kostenbesparingen.

Bron: Skipr. Link naar het artikel

 

2013-12-02T16:18:17+00:00